Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster inom områdena brand- och utrymningssäkerhet samt riskhantering.

Vi arbetar med allt från lokala, mindre projekt till stora nationella satsningar. Det kan exempelvis handla om förenklad projektering av och brandskyddsdokumentation för en förskola, analytisk dimensionering av en ny nationalarena eller utformning av nödlägesrutiner för ett statligt ämbetsverk.

Läs mer om vilka områden vi verkar inom genom att klicka på rubrikerna till vänster.

 

Läs om några av våra uppdrag! »

Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00