Föreläsningar

Våra utbildningar och föreläsningar inom brandskyddsområdet omfattar flera olika ämnen.

Aktuella föreläsningar
Frukostföreläsningar i Borlänge - 10 och 31 oktober samt 21 november


BBR-kurser

Kurserna vi arrangerar tillsammans med Bengt Dahlgren AB och som handlar om brandskydd utifrån den senaste versionen av BBR, har alltid varit mycket populära. Kursen genomfördes senast hösten 2016. Ännu är inga nya kurstillfällen inbokade, men när det är dags hittar du information på den här sidan.

Webbaserad utbildning om brandskydd på byggarbetsplatsen
Vi har tillsammans med Informationsbolaget och Sveriges Byggindustrier tagit fram en enkel och grundläggande utbildning om brandskyddet på en byggarbetsplats.

Utbildningen, som är gratis, består av en introduktionsfilm och ett interaktivt kunskapstest och tar cirka 30 minuter att genomföra. Läs mer om utbildningen eller gå direkt till den.

Övriga kurser och föreläsningar
Andra uppskattade ämnen är våra föreläsningar om installationsbrandskydd och våra utbildningar inom ATEX-området samt systematiskt brandskyddsarbete. Vi anlitas även som gästföreläsare inom högskola och universitet. Exempelvis har vi under ett flertal år föreläst om byggnadstekniskt brandskydd för blivande inredningsarkitekter.

Vi anpassar kurser och utbildningar, alltifrån kortare informationer till mer omfattande heldagskurser, efter kundens önskemål. Vill du veta mer kontaktar du Jennie Lövgren Forslund.

 

Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00