Om Brandskyddslaget

Brandskyddslaget är ett fristående konsultföretag som erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering.

Verksamheten startade 1989 och företaget är sedan 2003 medarbetarägt. Vi är i dag cirka 70 anställda, flertalet brand- och/eller civilingenjörer, och har kontor i Stockholm, Karlstad, Falun, Gävle, Örebro, Östersund och Malmö.

Vi har en lång rad specialkompetenser inom brandskyddsområdet, exempelvis ventilationsbrandskydd, bärande konstruktioner och brandglas. Detta gör att vi ofta kan specialanpassa brandskyddet efter de specifika förhållanden som råder och de önskemål som finns i olika projekt.

Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kunskapsföretag inom våra områden. 


Brandtec, RiskTec och PS Group – våra tre systerföretag
Brandtec startade sin verksamhet 2013. De kompletterar vårt utbud av tjänster genom att vara specialister på systematiskt brandskyddsarbete (SBA), brandlarm och samordnad provning av brandfunktioner.

Process Safety Group bildades 2011 av Ken Nessvi och Jan Nählinder och företaget är sedan 2017 en del av koncernen. De erbjuder specialisttjänster inom processäkerhet, samordnad riskhantering samt stöd till industrins SHE-organisationer. Kunderna finns i hela landet samt i våra nordiska grannländer.

RiskTec Projektledning är ett företag inom professionell projektledning som startade sin verksamhet hösten 2015. Inom kompetensområdena brand, risk, miljö, kvalitet och personsäkerhet erbjuder de tjänster som teknik/beställarstöd i infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt.

Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00