Nyheter

Vi fortsätter att arbeta med Kungliga Operan

2017.10.23

Brandskyddslaget har tillsammans med bland andra Ahrbom & Partners fått i uppdrag att projektera den Nya operan och i veckan har vi vårt första möte i projektet.

Uppdraget, att rita en ny opera i Operan, gick till Ahrbom & Partners tillsammans med Lundgaard & Tranberg Arkitekter och vi deltar i projektet som brandskyddsprojektörer. Uppdraget omfattar en genomgripande ombyggnad och tillbyggnad av den gamla operabyggnaden för att skapa en förnyad nationalscen för opera och balett.

Projektet startar med programhandlingar följt av systemhandlingar fram till hösten 2020. Under byggtiden beräknas Operan stänga under tre spelsäsonger. Invigningen av den nya Operan är planerad till 2025.

Brandskyddslaget har arbetat med brandskydd såväl i Operan som i Operakällaren under många år och har också varit inblandade i förstudien. Vi förstår därför väl de kommande stora utmaningarna.


Björn Andersson

Kontakta Björn

 


Staffan Bengtson

Kontakta Staffan
Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00