Nyheter

Två workshops och en konferens

2017.06.16

Workshop hållbart byggande och brandsäkerhet

I början av april deltog Axel Mossberg, för dagen som representant för BIV (Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap), i en workshop om hållbart byggande och brandsäkerhet.

Läs mer

 

 

Konsulter och forskare från fyra länder diskuterade FDS

Den 26 april arrangerade Brandskyddslaget med stöd av Brandskyddsföreningen årets nordiska FDS workshop. FDS, Fire Dynamics Simulator, är en programvara för brandsimulering som används flitigt inom både konsultbranschen och forskarvärlden.

Läs mer 

 

International Association of Fire Safety Science

En av världens största brandskyddskonferenser IAFSS 2017 anordnades 12-16 juni i Lund. International Association of Fire Safety Science anordnar konferensen vart tredje år och denna gång innehöll programmet 109 föredrag och 144 posters.

Robert Jansson McNamee och Axel Mossberg från Brandskyddslaget var självklart på plats bland de 478 delegaterna från hela världen.

Robert och Axel. Foto: Michael Strömgren

Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00