Nyheter

Axel Mossberg - ny svensk expert i ISO/TC 92 SC 4

2017.07.10

Axel Mossberg är ny svensk expert i standardiseringsgruppen ISO/TC 92 SC 4 – Fire Safety Engineering.

Gruppen arbetar primärt med vägledningsdokument kring metoderna för bedömning av brandrisker, både kopplat till egendom och personskydd. Mer information om arbetsgruppen hittar du här

Axel kommer i och med detta även ingå i den svenska standardiseringsgruppen SIS/TK 181 Brandsäkerhet. I båda uppdragen representerar han Lunds Tekniska Högskola.


Axel Mossberg

Kontakta Axel

 
Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00