Stockholmskontoret
Långholmsgatan 27
Box 9196
102 73 Stockholm
Tel.: 08-588 188 00
 
 
Karlstadkontoret
Kungsgatan 12
652 24 Karlstad
Tel.: 054-770 78 00
 
 
Gävlekontoret
Nyodlingsvägen 1
802 70 Gävle
Tel.: 026-10 90 75
 
 
Falukontoret
Kaserngården 4
791 40 Falun
Tel.: 023-776 66 10
 
 
Örebrokontoret
Orvar Bergmarks Plats 1
702 23 Örebro
Tel.: 019-764 93 60
 
 
Östersundskontoret
Odenskogsvägen 27-29
831 28 Östersund
Tel.: 063-660 09 40
 
 
Malmökontoret
c/o ORS Consulting
Grynbodgatan 3
211 33 Malmö
Tel.: 040-655 48 80
 
 
Styrelsen
Långholmsgatan 27
Box 9196
10273 Stockholm
Tel.: 08-588 188 00
 

Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00