Beställ våra handböcker

Våra handböcker kan beställas med hjälp av detta formulär. Beställningen gäller då betalning skett. 10% rabatt ges vid beställning av 10 exemplar eller fler av samma bok.

Under senare delen av hösten 2017 kommer den nya utgåvan av Brandskyddshandboken, nummer sex i ordningen. Den kan förhandsbeställas här. Boken skickas så snart den är färdig från tryckeriet vilket beräknas vara under november 2017 (gäller även för e-boken).

Antal tryckta böcker: ex av Brandskyddshandboken


Kryssa i för beställning av ett exemplar av e-boken:

Brandskyddshandboken är en handbok för projektering av brandskydd i byggnader som ges ut av LTH Avdelningen för brandteknik, Brandskyddslaget AB och Bengt Dahlgrens AB. Handboken förklarar Boverkets brandskyddsregler enligt BBR25. Tryckt bok och e-bok kostar 1050 kr styck.

Rabatter vid beställning av flera exemplar av Brandskyddshandboken:

  • Vid samtidig beställning av tryckt bok och e-bok är priset för båda 1700 kr.
  • 11-19 böcker ger 10% rabatt.
  • 20-29 böcker ger 20% rabatt.
  • 30 böcker eller fler ger 30% rabatt.

Antal (måste fyllas i): ex av Bärande konstruktioner och brand

En ny handbok som är ett måste för alla konstruktörer och brandingenjörer och andra som har behov av ökade kunskaper om bärförmåga vid brand. Författare är Jörgen Thor med drygt 40 års yrkesverksamhet inom området. Boken kostar 750 kr styck.

Antal (måste fyllas i): ex av Installationsbrandskydd

I denna bok presenteras erfarenhet av tekniska lösningar och praktisk tillämpning av forskningsarbete inom ventilationsbrandskydd, utökat teknikområde med brandskydd för rör och el, brandskyddsteknik för kablar och strömförsörjning, nya infallsvinklar på utförande av installationsschakt, trapphus och hissanordningar, fläktrum och elrum m.m. Delförfattare är Brandskyddslagets Tomas Fagergren. Boken kostar 950 kr styck.

Antal (måste fyllas i): ex av Styrning och övervakning i ventilationssystem och brandgaskontrollsystem

Boken Styrning och övervakning i ventilationssystem och brandgaskontrollsystem är en teknisk redovisning och vägledning. Fokus ligger på projektering av brandskydd för byggnaders ventilationssystem och brandgaskontrollsystem. Författare är Brandskyddslagets Tomas Fagergren och ÅF:s Gunnar Bergman. Boken kostar 590 kr styck.

Beställarens namn (måste fyllas i)

E-postadress (måste fyllas i)

Företagsnamn (måste fyllas i)

Leveransadress (måste fyllas i)

Leveranspostnummer och postort (måste fyllas i)

Organisationsnummer alt. VAT-nummer (måste fyllas i)

Fakturaadress (om annan än leverans)

Fakturapostnummer och postort (om annan än leverans)

Övrig information

Pris för frakt tillkommer. Alla priser är exklusive moms.

Betalning sker mot faktura. Kom ihåg att ange ditt företags organisationsnummer i fältet ovan.

Vid frågor, kontakta eller ring växeln!.


Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00