Välkommen till landets ledande brandskyddskonsulter!

Brandskyddslaget är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering. Vi strävar efter att vara bäst på det vi gör, hålla det vi lovat och att alltid skapa ett mervärde för dig som kund.

Läs mer om våra tjänster här! »

Aktuellt på Brandskyddslaget

Planprocessen - en riskfri historia?

I morse höll Lisa Smas och Rosie Kvål från Brandskyddslagets kontor i Stockholm en frukostföreläsning på temat ”Planprocessen – en riskfri historia?”. Seminariet var välbesökt vilket visar att ämnet är högst aktuellt. 

Lisa och Rosie pratade lite grundläggande om lagar och regler som styr riskhänsyn i planprocessen, utformning av riskanalyser och vikten av att ta upp risker med transporter med farligt gods tidigt i planprocessen. En genomgång av Länsstyrelsens riktlinjer från i april gjordes också.

Besökarna representerade byggbranschen som helhet. På plats fanns planhandläggare, arkitekter, byggherrar, konsulter och myndigheter. Utifrån de frågor, synpunkter och kommentarer som togs upp både under själva föreläsningen och efteråt kan vi konstatera att det finns stora osäkerheter när det gäller hur dessa frågor ska hanteras och det skulle behövas nationella riktlinjer.

Att ämnet verkligen är aktuellt visar Jan Valeskogs och Gustav Hemmings debattartikel om hur risker med transporter av farligt gods begränsar byggandet av bostäder. En debattartikel som Rosie Kvål har replikerat på.

Frukostföreläsningar i Karlstad

En ny omgång av våra uppskattade frukostföreläsningar genomförs nu i Karlstad. Först ut var Joakim Sandström som pratade om funktionskraven i regelverket med avseende på brandutsatta konstruktioner.

I tisdags var det dags för Hans Johansson, eller Brand-Hasse, att komma till Karlstad och prata om brandskyddsfärg. En otroligt lärorik föreläsning och den bestående känslan är att vi behöver avsevärt bättre kontroll när det kommer till brandskyddsmålning. Vid frågestunden efteråt dök det upp många frågor och Hasse delade frikostigt med sig av sin erfarenhet.

Höstens sista seminarium, den 6 december, kommer handla om stegutrymning. Då är Ola Åkesson från Karlstadsregionens räddningstjänst inbjuden för att hjälpa Claes Malmqvist och Urban Söderberg att försöka reda ut begreppen. Det utlovas en spännande föreläsning med en liten överraskning för den hugade.

 

 

 


Visa alla nyheter »

Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00