Välkommen till landets ledande brandskyddskonsulter!

Brandskyddslaget är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering. Vi strävar efter att vara bäst på det vi gör, hålla det vi lovat och att alltid skapa ett mervärde för dig som kund.

Läs mer om våra tjänster här! »

Aktuellt på Brandskyddslaget

Utrymningsövning på Nationalmuseum

Nationalmuseum i Stockholm är en stor byggarbetsplats med många gånger komplicerade utrymningsmöjligheter.

Enligt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete, ska man på byggarbetsplatser genomföra regelbundna utrymningsövningar. Därför genomfördes där i mitten av augusti en oannonserad utrymningsövning för nästan 200 personer. Efter utlöst utrymningslarm tog det mellan 2 min och 10 min att nå uppsamlingsplatsen på Strömkajen. Vid uppsamlingsplatsen kontrollerades att samtliga som passerat in tidigare under dagen nu även kommit ut. Övningen genomfördes friktionsfritt.

Brandskyddslaget, som har deltagit i projektet sedan förstudien 2008, var med då övningen genomfördes. Vi bjöd på kaffe och bulle och delade samtidigt ut en enkät med frågor kring själva övningen. Resultatet av enkätundersökningen sammanställs inom kort.

 

 


Visa alla nyheter »

Långholmsgatan 27 | Box 9196 | 102 73 Stockholm | Tel: 08-588 188 00 | Fax: 08-588 188 62